in-logo
Doprava do 3,5T
vozidla
K týmto prácam zabezpečujeme všetky potrebné skúšky a revízie. K našim činnostiam patria aj opravy a rekonštrukcie, výmeny jednotlivých opotrebovaných resp. nefunkčných zariadení.